[tintuc]

Khái niệm hệ điều hành

hệ diều hành là gì
hệ diều hành 

Hệ điều hành là một phần mềm hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình, quản lý chặt chẽ các tài nguyên của máy tính và tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.
Hệ điều hành đóng vai trò là cầu nối giữa thế giới bên ngoài (người sử dụng hay bất cứ một chương trình ứng dụng nào) với phần cứng máy tính.

Chức năng của hệ điều hành

Theo nguyên tắc, hệ điều hành cần thỏa mãn hai chức năng chính yếu sau:

Quản lý chia sẻ tài nguyên

Tài nguyên của hệ thống (CPU, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi,...) vốn rất giới hạn, nhưng trong các hệ thống đa nhiệm, nhiều người sử dụng có thể đồng thời yêu cầu nhiều tài nguyên. Để thỏa mãn yêu cầu sử dụng chỉ với tài nguyên hữu hạn và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hệ điều hành cần phải có cơ chế và chiến lược thích hợp để quản lý việc phân phối tài nguyên.

Ngoài yêu cầu dùng chung tài nguyên để tiết kiệm chi phí, người sử dụng còn cần phải chia sẻ thông tin (tài nguyên phần mềm) lẫn nhau, khi đó hệ điều hành cần đảm bảo việc truy xuất đến các tài nguyên này là hợp lệ, không xảy ra tranh chấp, mất đồng nhất,...

Giả lập một máy tính mở rộng

Hệ điều hành làm ẩn đi các chi tiết phần cứng, người sử dụng được cung cấp một giao diện đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng và không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng cụ thể.

Thực tế, ta có thể xem Hệ điều hành như là một hệ thống bao gồm nhiều máy tính trừu tượng xếp thành nhiều lớp chồng lên nhau, máy tính mức dưới phục vụ cho máy tính mức trên. Lớp trên cùng là giao diện trực quan nhất để chúng ta điều khiển.

Ngoài ra có thể chia chức năng của Hệ điều hành theo bốn chức năng sau:

* Quản lý quá trình (process management)
* Quản lý bộ nhớ (memory management)
* Quản lý hệ thống lưu trữ (storage management)
* Giao tiếp với người dùng (user interaction)

Đọc thêm phần này nhé! Nó rất thực tế và cần thiết.

Nhiệm vụ của hệ điều hành

* Điều khiển và quản lý trực tiếp các phần cứng như bo mạch chủ, bo mạch đồ họa và bo mạch âm thanh,...
* Thực hiện một số thao tác cơ bản trong máy tính như các thao tác đọc, viết tập tin, quản lý hệ thống tập tin (file system) và các kho dữ liệu.
* Cung ứng một hệ thống giao diện sơ khai cho các ứng dụng thường là thông qua một hệ thống thư viện các hàm chuẩn để điều hành các phần cứng mà từ đó các ứng dụng có thể gọi tới.
* Cung ứng một hệ thống lệnh cơ bản để điều hành máy. Các lệnh này gọi là lệnh hệ thống (system command).
* Ngoài ra hệ điều hành, trong vài trường hợp, cũng cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các phần mềm ứng dụng thông thường như chương trình duyệt Web, chương trình soạn thảo văn bản....

Để biết máy tính đang sử dụng phiên bản hệ điều hành Windows nào, bạn hãy làm theo các bước:

[lock]Bước 1: Vào menu Start  chọn Run.
Bước 2: Trong cửa sổ Run, bạn gõ Winver, sau đó bấm OK.

Bước 3: Trong cửa sổ mới xuất hiện, vùng được khoanh đỏ là nơi hiển thị thông tin về phiên bản hệ điều hành Windows bạn đang sử dụng.

Máy tính cài đặt hệ điều hành Windows XP Home, Service Pack 3[/lock]
[/tintuc]

0 nhận xét trên - Hệ điều hành là gì? Máy tính của bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows nào?